دولت افغانستان ۳ هزار زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top